Analýza těla bioimpedančním přístrojem

Bioimpedanční přístroj slouží k podrobné analýze složení lidského těla. Patentovaná technologie na principu multi-frekvenční bioelektrické impedance (princip spočívá v rozdílném šíření slabého elektrického proudu v různých biologických tkáních) umožňuje za pomocí systému 8 dotykových elektrod velmi přesné měření bez ohledu na věk, pohlaví, nemoc či etnický původ.

Lidský organismus se skládá z tukové tkáně (podkožní, útrobní a nitrosvalové) a beztukové tělesné hmoty, která je tvořena vodou, minerálními látkami a svalovou hmotou – proteiny. S přibývajícím věkem roste podíl tukové hmoty a klesá podíl vody. 

Měření je velmi rychlé a jednoduché, z naměřených hodnot získáte výstupní informace: 

  • Složení těla: celková hmotnost, hmotnost tuku, hmotnost kosterních svalů, procento tuku, celková voda, voda vnitrobuněčná a mezibuněčná, bílkoviny, minerální látky 
  • Segmentální analýza tuku 
  • Segmentální analýza svaloviny 
  • BMI (Body Mass index = procentuální poměr tělesného tuku) 
  • WHR index (Waist Hip ratio = poměr pasu a boků) - 
  • Bazální metabolismus – je definován jako minimální množství energie potřebné k zachování základních životních funkcí. Tuto energii využívá nejvíce náš mozek, srdce, plíce a dále pak další naše vnitřní orgány, svaly a kůže.
  • Nutriční diagnóza 

Měření se provádí v oblečení na boso, je limitováno váhou do 250 kg a není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem a pro těhotné ženy.

Ceník procedury

Analýza těla bioimpedančním přístrojem 350 Kč

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás
Objednat se na zákrok