Blefaroplastika

Oční víčka jsou velmi exponovaná, proto také v této oblasti nastávají první viditelné projevy stárnutí kůže. Věkem dochází ke ztrátě její elasticity a na víčkách se vytváří kožní nadbytky. Ty mohou být ovlivněny i dalšími faktory jako dědičnost, typ kůže, životospráva, alergie, onemocnění ledvin atd. Pod kožní řasou navíc dochází i ke zvětšení přirozených tukových polštářků tzv. prolapsů, které se mohou s víčkem lehce vyklenovat. Operační zmenšení objemu tukových prolapsů spolu s odstraněním přebytečné kůže očím výrazně uleví.

U vad očních víček se nejedná pouze o vady estetické, ale i funkční, vyvolávající pocit únavy, bolestivost očí, slzení, zhoršování vidění, bolesti hlavy apod. Dle dohody s pacientem a stavu tkání, je možno provést operaci očních víček samostatně na horních či dolních víčkách nebo zákrok kombinovat.


Příprava před operací očních víček

Tři týdny před plastikou víček se nesmí užívat léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin apod.), den před operací potom nepoužívat žádný krém na víčka. K operaci se dostavíte bez nalíčení a kontaktních čoček.


Průběh plastiky očních víček

Operace očních víček spočívá v odstranění nadbytku kůže víček a v oddělení a vyjmutí tukových prolapsů. Zákrok se provádí v místním znecitlivění, protože zvláště při výkonu na dolních víčkách je potřeba spolupráce operovaného.


Pooperační péče po operaci očních víček

Hlavní otoky a modřiny zmizí asi do týdne. Stehy se vyjímají sedmý den po operaci a v prvních několika pooperačních dnech se doporučuje spát na zádech, aby nedošlo k jednostrannému otoku operovaných víček. Navíc je doma nutné si přikládat sterilní obklady s chladnou Borovou vodou každých 3-6 hodin.

Trvání efektu plastiky víček je velmi individuální, literatura uvádí 5 – 10 let, ale ze zkušenosti známe případy významných odchylek oběma směry, operaci lze opakovat.

Ceník procedury

horní víčka 18 000 Kč
dolní víčka 18 500 Kč
konzultace plastické chirurgie 1 500 Kč

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás
Objednat se na zákrok