Parodontologické vyšetření

Parodont a jeho zdraví jsou ovlivněny zejména kvalitou zubní hygieny. Při špatném čištění zubů ulpívají na povrchu zubu povlaky a bakterie, zubní kámen a v důsledku toho dochází k onemocnění a zánětu dásní a následně vzniká parodontitida. Projevuje se krvácením dásní, bolestivostí, ústupem dásní, viklavostí zubů apod. Léčba onemocnění parodontu je vždy dlouhodobá, základem je dokonalá hygiena a po konzultaci s lékařem je cílem uzdravit dásně a udržet chrup pacienta co nejdelší dobu ve funkčním stavu.

Co parodontologie řeší

Parodontologie se zabývá závěsným aparátem zubu, jeho léčbou i prevencí. Pro vaši představu – zub je uložen v kostěném lůžku čelistní kosti, ale není s ní srostlý, je zavěšen na složitém systému vazivových vláken, který funguje jako tlumič. Tlumí všechny nárazy a tlaky při žvýkání a ukusování, a tak chrání zub a kost před poškozením. Součástí systému je také krčkový uzávěr – okraj dásně obepínající krček (spodní část) zubu. Onemocnění závěsného aparátu zubu se nazývá parodontitida.

Jedná se nejčastěji o chronické onemocnění, na kterém se podílejí bakterie množící se v plaku, který se na zubech usazuje při nedostatečné zubní hygieně. Plak je pro bakterie přímo živnou půdou, takže se neomezeně množí a zasahují také do prostorů mezi dásní a zubem u krčkového uzávěru. Postupně se šíří i do závěsného aparátu zubu a do kostního lůžka, což může způsobit poškození závěsného aparátu, viklání zubu a jeho uvolnění, případně až jeho ztrátu. Pokud se parodontitida neléčí, dochází také k ústupu okraje dásně od krčku zubu a k jeho odhalení. To způsobuje větší citlivost zubů, estetický problém zejména v předním úseku chrupu a další komplikace.

Pro koho je parodontologická léčba vhodná

Pacienti se v případě onemocnění parodontu potýkají nejčastěji s těmito příznaky: krvácení dásní, bolestivé a oteklé dásně, zubní kámen, zápach z úst, ústup dásní, obnažování krčků a kořenů, viklavost zubů, změny v postavení zubů apod. Příčinou vzniku parodontitidy (paradentózy, zánětu dásní) je špatná hygiena (zubní povlaky, zubní kámen, bakterie), kouření, skřípání zuby, nevyhovující protetické náhrady, celková onemocnění a užívání některých léků, stres, dědičné dispozice, ortodontické anomálie apod.

Co předchází parodontologické léčbě

Parodontologické léčbě vždy předchází stomatologické vyšetření, posouzení stavu dásní a často také mikrobiologická diagnostika (odběr vzorků), která dokáže odhalit parodontální patogeny a určí závažnost infekce parodontu.

Na základě výsledků vyšetření a posouzení stavu parodontu pak lékař doporučí vhodnou léčbu.

Jak parodontologická léčba probíhá

Součástí parodotologické léčby jsou preventivní opatření, konzervativní léčba, příp. operace, jejichž cílem je zlepšení stavu závěsného aparátu, odstranění případných problémů a zachování zubů. V rámci parodontologie se také provádějí různé chirurgické zákroky, které předcházejí, zmírňují či odstraňují některé postižení závěsného aparátu zubu – k těmto zákrokům patří frenulektomie – odstranění uzdičky, gingivoplastika – úprava volné dásně u krčku zubu, vestibuloplastika – chirurgické krytí obnažených krčků štěpem.

Parodontologická léčba

Cílem léčby je udržet stav parodontu v co nejlepší kondici, zabránit zhoršení nemoci a udržet chrup pacienta ve funkčním stavu co nejdelší dobu. Léčba zahrnuje několik částí: hygienickou péči, konzervativní ošetření parodontu a chirurgickou léčbu. Hygienická fáze je základem celé léčby – řeší odstranění povlaků a zubního kamene, stomatologické vyšetření a ošetření stávajících zubů, případně odstranění zubů, které již nelze v dutině ústní zachovat.

Konzervativní ošetření parodontu – spočívá v ošetření kořene a zubu pod dásní, nepoužívá se však žádný chirurgický postup. Ošetření všech zubů se provádí během dvou návštěv, a to v lokální anestezii. V současné době lze při ošetření využít ošetření laserem. Ten ošetřuje i měkké tkáně, je šetrnější, zlepšuje hojení, účinně odstraňuje infekce a minimalizuje nezbytnost následné chirurgické léčby. Chirurgická léčba – tato péče se používá pouze u pacientů, u kterých konzervativní ošetření nestačí. Chirurgicky se upravuje kostní tkáň poškozená zánětem, obnovují se anatomické poměry parodontálních tkání, řeší se různé parodontální defekty a poškození tkání závěsného aparátu.

Následná péče

Po parodontologické léčbě vždy následuje období regenerace a hojení ošetřených tkání. To při běžném ošetření trvá až 10 týdnů. Pak následuje kontrolní vyšetření, které zhodnotí výsledky léčby, na jejich základě pak lékař rozhodne o dalším postupu. Pacienti, u kterých jsou výsledky léčby uspokojivé, pokračují v udržovací léčbě a pacientům, jejichž parodont není dostatečně zhojen a konzervativní léčba nepřinesla očekávané výsledky, je doporučena chirurgická léčba nebo jiný postup. Základem následné péče je dokonalá ústní hygiena a také je důležité dodržovat doporučení lékaře. Na léčbu pak mohou navazovat také další postupy, které obnovují funkční a estetický vzhled chrupu – např. zhotovení vhodných zubních náhrad, ortodontické ošetření atd.

Další typy léčby

Frenulektomie

Frenulektomie je chirurgický zákrok, při kterém je úplně odstraněna slizniční řasa tzv. uzdička. Zákrok zabraňuje poškození okolní tkáně zubu a závěsného aparátu v případech, kdy je uzdička krátká a způsobuje nadměrný tah na okolní tkáně. Často také způsobuje zhoršenou výslovnost a další vady řeči. Zákrokem se ošetřují horní a dolní retní uzdičky nebo uzdičky podjazykové, kdy se slizniční řasa zcela odstraní nebo jen protne (frenulotomie). Chirurgické ošetření se provádí v lokální anestezii, bolest se objevuje až po odeznění spolu s otoky a vznikem modřin. K moderním metodám patří provedení zákroku laserem – výkon je nebolestivý, rychlý (5–10 minut) a hojení je mnohem kratší. Vzhledem k tomu, že ve většině případů se tento zákrok provádí u dětí, je rychlost a šetrnost zákroku velkou výhodou.

Vestibuloplastika

Vestibuloplastika je chirurgický zákrok, při kterém dochází k odstranění mělkého vestibula tak, aby nedocházelo k nadměrnému tahu na parodont a dásně, neboť to může způsobovat odhalení zubních krčků.

Pro vysvětlení – dásně na jedné straně obepínají krčky zubů, na opačné straně pak sliznice přechází na tvář. Místo přechodu z dásní na tvář tvoří jakousi předsíň – prohlubeň (vestibulum), která však může být moc mělká a neustále vyvíjí tah na dáseň, což může způsobovat odhalení zubních krčků a další problémy. Aby se tah na dásně zmírnil, je nutné prohlubeň chirurgicky posunout níže (prohloubit) a tak tah zmírnit nebo zcela odstranit.

Chirurgický zákrok se provádí v lokální anestezii, a to nejen v předním úseku vestibula, ale také v postranních partiích. K zákroku se přistupuje většinou jen u dospělých, popř. u dospívajících, kdy je zákrok určitou prevencí zhoršení stavu a dalšího odkrývání krčků.

Gingivoplastika

Gingivoplastika je chirurgický zákrok, který upravuje dáseň u krčku zubu, případně zakrývá obnažené krčky zubů štěpem sliznice z horního patra dutiny ústní.

Dáseň totiž nikdy zpátky nenaroste, takže pokud dojde k obnažení krčků, lze to řešit jedině chirurgicky překrytím krčků štěpem. Zákrok se provádí v lokální anestezii několika různými způsoby – lékař vždy vybere pro daného pacienta ten nejvhodnější. Po týdnu lékař zkontroluje stav dásně a odstraní/vytáhne stehy; celková doba hojení je asi 3 týdny, avšak patro, odkud se vyřízla část sliznice jako štěp, se většinou hojí déle.

Ceník procedury

Parodontologické vyšetření
Kompletní vyšetření zubů a dásní se zaměřením na diagnostiku paradentózy a její léčbu, vč. OPG snímku.
3 500 Kč

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás
Objednat se na zákrok