Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebrané například z brady, holeně či kyčelní kosti.

Co augmentace čelistní kosti řeší

K augmentaci čelistní kosti se přistupuje v případě, kdy pro zavedení a upevnění implantátů není čelistní kost dostatečně silná. Postupný úbytek kostní hmoty může způsobit např. parodontóza, prodělané záněty zubního lůžka nebo také skutečnost, že v místě po vytažení (extrakci) zubu je kost dále přirozeným způsobem nezatěžovaná, čímž se její objem samovolně zmenšuje. Kost se zesiluje umělým materiálem nebo transplantací vlastní kosti.

Pro koho je augmentace čelistní kosti vhodná

Augmentace čelistní kosti se provádí u pacientů, kteří požadují zavedení zubních implantátů, ale vzhledem ke stavu jejich čelistní kosti to není možné. Implantát totiž pro upevnění do čelistní kosti musí mít potřebnou stabilitu, a tu zajistí jen dostatečně silná a pevná kost.

Co předchází augmentaci čelistní kosti

Augmentaci čelistní kosti předchází důkladné stomatologické a předoperační vyšetření včetně RTG snímku. Lékař výsledky vyšetření posoudí a pacienta podrobně seznámí s možným řešením a průběhem ošetření.

Jak augmentace čelistní kosti probíhá

Augmentace čelistní kosti se provádí buď jako zákrok spojený s vlastním zavedením implantátu, nebo jako samostatné ošetření, které zavedení implantátu předchází. Těsně před zákrokem si lékař připraví augmentační materiál. Ve většině případů se používají náhradní – umělé – kostní materiály, jejichž vlastnosti jsou velmi podobné přirozené kostní hmotě. V rámci augmentace lékař do ošetřované partie zavede potřebné množství materiálu a ošetřovaná oblast se speciálně ošetří. Augmentační materiál slouží jako základ, kterým postupně nové kostní buňky prorůstají, vytvářejí novou kostní hmotu, a tak kost zesilují. Zákrok není časově náročný, trvá max. 60 minut a probíhá v anestezii, případně v analgosedaci, takže je nebolestivý.

Následná péče

Po zákroku je naprosto nezbytné dodržet doporučení lékaře. Pacient by měl počítat s tím, že hojení kosti je poměrně pomalé a dokonalá regenerace vyžaduje 6–9 měsíců času. Délka hojení je individuální, souvisí s velikostí ošetřované partie, množstvím doplňované části, ale i s celkovým zdravotním stavem pacienta. Na dobu hojení je každému pacientovi zhotovena provizorní náhrada.

Co byste měli vědět

Augmentace a zavedení implantátů vyřeší problémy pacienta s danou částí chrupu na dlouhou dobu – předpokládaná životnost je u většiny pacientů až 15 let, ale stav chrupu a dostavované kosti je závislý i na jeho péči a dentální hygieně.

Ceník procedury

Augmentace čelistní kosti
Doplnění chybějící kosti před plánovaným zavedením implantátu.
cena od 14 700 Kč

Potřebujete více informací?

Poučení o výkonu
Objednat se na zákrok