Motivace a instruktáž

S motivací úzce souvisí ochota spolupráce pacienta se stomatologem či dentální hygienistkou. Pacienta je nutné namotivovat tak, aby pochopil, že aby bylo jeho orální zdraví v pořádku, musí pro to také sám něco dělat a nespoléhat jen na stomatologa. Úspěch motivace záleží tedy jak na přístupu pacienta, tak i ošetřujícího.

Stejně důležitá jako motivace je i instruktáž, kdy je pacient poučen o správném čištění zubů a celé dutiny ústní a o příčinách vzniku onemocnění parodontu.

Instruktáž je nutné přizpůsobit stavu parodontu, diagnóze onemocnění taktéž individualitě pacienta (tj. věku, intelektu, charakteru). Podle toho se pak odvíjí i výběr vhodných pomůcek i technik čištění. Je důležité naučit se tyto pomůcky správně používat.

Při instruktáži pacientů se pro usnadnění a názornost používají různé pomůcky, jako například plastový model chrupu, kartáček, obrázkový motivační atlas ústní hygieny, speciální hračky pro děti, zrcadlo i plak barvící tablety.

Motivace a instruktáž je nezbytným krokem pro zachování dlouhodobého zdraví dutiny ústní u dětí i dospělých.

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás